Lindeberg holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Lindeberg holdeplassble åpnet i 1944, og ble bygget om i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen i 1998.