Ljan stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Gry Riung

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Bjarne Breivik

Driftssjef, Øst Send e-post

Opprinnelig ble stasjonsbygingen brukt som stasjonsbygning og postkontor. Den er i dag utleid til næringsformål.