Lodalen, Oslo - administrasjonsbygg

Ombygging av administrasjonsbygget til nytt hovedkontor for CargoNet.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

  • Innvendig riving igangsatt mai 2015
  • Rammetillatelse gitt 5/6-2015
  • Oppstart byggearbeid medio august 2015
  • Ferdigstilt: 2016

Prosjektet omfatter en ombygning og rehabilitering av det tidligere administrasjonsbygget i Lodalen (Toghallen), og administrasjonen i CargoNet flytter inn 3. og 4. etasje. Prosjektet omfatter ytterlige arealer i 2. etg, samt garderober og treningsrom i kjeller. I forbindelse med prosjektet flyttes industrivernsonen slik at bygget åpnes for kommersiell utleie.

Innvendig riving ble igangsatt mai 2015.
Rammetillatelse for tiltaket ble gitt 5/6-2015 og Moderne Byggfornyelse AS fikk tildelt oppdraget etter konkurranse med fem inviterte entreprenørselskaper. Igangsettelsestillatelse ble gitt 16/7-2015. Prosjektet ble organisert som en generalentreprise.

Oppstart av byggearbeidene startet i midten av august og kontoretasjene er planlagt ferdigstilt til nyttår 2015/16.