Lodalen verksted

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Tor Jacobsen

Eiendomssjef, øst Send e-post

Bane NOR Eiendom eier byggene og fastmontert materiell, og har som hovedansvar å drifte verkstedene som en kommersiell, nøytral enhet for ulike driftsoperatører (eksempel NSB, Flytoget, CargoNet).

Vognhallen har 4 gjennomgående spor på totalt 375 meter. Alle spor med graver er 363 meter. 

Av spesialinstallasjoner kan nevnes frakoblingbart kontaktledningsanlegg. I 13 og 14 øst er plattformer og sikringsgjerder for takarbeider i ca. 110 meters lengde, og deler av kontaktledningsanlegget er svingbart. Dette anlegget er spesielt tilpasset materielltype 71/73/73B. De bevegelige sikringsgjerdene er planlagt for å kunne benyttes også for annet persontogmateriell.

Alle sporene har toalettømmeanlegg (T), høytrykkspyleanlegg og vannpåfyllingspunkter.
Spor 16 har tinemuligheter, spor 13, 14 og 15 tørkemuligheter (hver med 1/3 kapasitet av sp 16).
I tillegg et stort antall 220 volts uttak.

I Toghallen er det 5 spor.

Spor 0 (null) har bare tilgang fra Loenga via Gravlund, ca 50 meter langt med 4 flyttbare løftebukker tilpasset løft av enkeltvogner. Maks løftekapasitet 4 x 30 tonn.

De øvrige 4 sporene i Toghallen er gjennomgående spor på 210 meters lengde. Spor 1 og 2 er uten kontaktledningsanlegg og spor 3 og 4 med svingbart frakoblingbart kontaktledningsanlegg med wiresikring for takarbeider.

Spor 1 har løfteanlegg bestående av 4 løftebukker. 2 står på gulvnivå og beveger seg i lengderetning av hallen. De 2 andre løftebukkene befinner seg i hver sin gruve parallelt med løftebukkene på gulvnivå. De beveger seg også i hallens lengderetning. Alle styres av en felles styringsenhet/styrepult som er plassert mellom spor 1 og 2.

Løfteanleggets totale bæreevne: 4 x 25 tonn.

Spor 2 har 16 fastmonterte løftebukker spesielt tilpasset synkronløft av materiell type 71 og 73/73B.

Spor 4 har eget tineanlegg og ett punkt for toalettømming

Alle 4 spor har grav i ca 200 meters lengde.

Dreiebenkhuset
Beliggende sammen med Toghallen med sportilgang fra Loenga via Gravlund i Vest og jordhullet i Øst.

Dreiebenkhuste har gjennomgående spor på ca. 126 meters lengde innvendig. Dette anlegget har en undergulvshjuldreiebenk. Wiretrekk i skinnegang i 25 meters lengde på begge sider av hjuldreiebenken. Det er eget wiretrekk i vestre ende av hall for inntrekk av hensatt materiell utenfor. Det er også eget gjennomgående KL-anlegg med signal ute i hver ende for indikasjon av kjørestrøm, tining i graver og varmluftsporter med belgtettinger - og alt fjernstyres fra hjuldreiebenk.

Hjuldreiing kan foretas på alt rullende materiell som har hjuldiameter Ø min 600mm, Ø maks 1700mm. Begrensinger utover dette ligger i fastmontert utstyr på de ulike materielltyper.
"Løse" hjulaksler påmontert akselkasser kan også dreies, så som hjulakslinger i "løse" boggier. Dreiebenken betjenes kun av spesialopplært personell.

Fjellstallen
Fjellstallens er et område som er sprengt ut i fjellet og hvor lokomotivene blir vedlikeholdt. Anlegget har vedlikeholdsspor med spesialinstallasjoner som kraner for komponentløft og graver i tillegg til frakoblingsbart kontaktledningsanlegg for takarbeider.

Fjellstallen har en ringstall med 12 celler for lokhensetting, en av cellene er ca. 48 meter lang, de øvrige er ca. 22,5 meter lange.