Lora stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Anita Helene Haugen

Eiendomssjef/Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Lora stasjon er et tidligere stoppested på Raumabanen. Stasjonen ble bygget samtidig med jernbanestrekningen, mellom 1917 og 1921. I 1970 ble stoppestedet ubetjent og fra 1988 ble det kun brukt som krysningsspor. Per i dag er stasjonen helt nedlagt som jernbanestasjon.

Lora stasjon er i dag utleid til boligformål.

Lora ligger ca. åtte kilometer vest for kommunesenteret Lesja.

Lora er også ei sideelv til Lågen, og renner i øst-nordøstlig retning gjennom Loradalen til den munner ut i Lågen ved grenda Lora. Elva har utspring fra et brevatn mellom Skarvedalseggen i nord og Lorhogget i sørvest, i de sentrale delene av Reinheimen nasjonalpark.

Flere bilder av stasjonen