Lunde stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Einar Eikjeland

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Lunde stasjon er en jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1925 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Lunde. Stasjonsbygningen er i dag brukt til boligformål i 2. etasje og venterom i 1. etasje.