Lunner stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Lunner stasjon ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1900, to år før Gjøvikbanens åpning i 1902. Ekspedisjonsbygget er oppført i dragestil etter tegninger av arkitekten Paul Due.

Stasjonen ble gjort utbetjent i 1985, og fikk ny status som holdeplass med lastespor i 1987. Alle persontog på Gjøvikbanen i begge retninger stopper for øvrig på Lunner i dag.

Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal Verneplan.