Magnor stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Magnor stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Kongsvingerbanen ved Magnor i Eidskog kommune, Hedmark. Magnor ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods under navnet Rastad som en del av Grensebanen den 4. november 1865. Stasjonen skiftet til nåværende navn i 1867 etter også å ha gått under navnet Magnord en kortere periode.

Magnor stasjon ble omklassifisert som en fjernstyrt stasjon betjent for ekspedering av reisende og gods i 1967. Knappe 20 år senere fikk stasjonen status som en fjernstyrt stasjon uten fast bemanning og fra 1996 til i dag har den status som fjernstyrt kryssingsspor.

Ekspedisjonsbygningen ble oppført i sveitserstil i 1865 etter tegninger av arkitekt Georg Andreas Bull, som også tegnet godshuset og priveten på samme område. Bygningen er i hovedtrekk basert på den første ekspedisjonsbygningen til Hokksund stasjon på Randsfjordbanen, også tegnet av Bull, men som brant ned til grunne i 1895. Magnor stasjon var tradisjonelt sett den siste stasjonen før svenskegrensen på norsk side.

I dag er stasjonsbygningen til bruk for lokal næringsvirksomhet.