Majavatn stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Stasjonen ble åpnet i 1940, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen. Stasjonen ble bygget i 1939 som ekspedisjonslokale og bolig.

Stasjonsområdet består av Majavatn stasjonen og lokstall.