Marienborg - administrasjonsbygget

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Anne-Kristine Meland

Arealforvalter, nord/midt Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

For å tilby mer og bedre tilpassede arealer til Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) er det gamle Administrasjonsbygget rehabilitert og bygget på, og det er etablert en broforbindelse til nabobygget som også brukes av Bane NOR.

Tilbygget inneholder kontorer og møterom i 1. – 3. etg. og garderobeanlegg i kjeller. I Administrasjonsbygget er det i 2 etg. etablert kontorlandskap, i 3 etg. undervisningslokaler til Jernbaneskolen, mens det i kjelleren blir trimrom. Bane NOR har som leietaker deltatt aktivt i hele prosessen. Dette har vært nødvendig for å finne gode og omforente løsninger.

I løpet av perioden september 2011 til oktober 2012 rehabiliterte Bane NOR Eiendom Administrasjonsbygget, ferdigstilt et nytt tilbygg og bygget bro mellom Maler-og snekkerverkstedet og det nye tilbygget.