Marienborg - administrasjonsbygget

Fakta om
prosjektet

Fremdrift


 

Kontakt

Dag Haugdal

Prosjektsjef, Trondheim Send e-post

Kart

map

Bane NOR Region Nord leier Maler- og snekkerverkstedet på Marienborg. Da de i 2010 fikk behov for større areal pga. av vekst i organisasjonen, renoverte ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) 2. etg., samt deler av 3. etg. og kjeller i Administrasjonsbygget, samt oppførte et mindre tilbygg til Administrasjonsbygget.

Behovet for en forbindelse mellom de to kontorbyggene som ble løst med en bro i 2. etg. Broen er integrert i det gamle Maler- og snekkerverkstedet.

- Det har vært krevende å gjøre et såpass tungt grep med leietakere tilstede i bygget. Noen flyttet ut i perioder, mens andre beholdt arbeidsplassen under hele byggeprosessen, fortalte prosjektsjef i (i daværende) ROM Eiendom Dag Haugdal, og roste samtidig (daværende) Jernbaneverket som har deltatt aktivt i hele prosessen for å finne de optimale løsningene.

Kostnadsrammen var MNOK 25,4. Prosjektet hadde en høy kvadratmeterpris pga. kostbare tekniske anlegg som heis, ventilasjon og fjernvarmesentral som ble fordelt på et relativt lite areal.

Leiekontrakt med Jernbaneverket (Bane NOR) ble signert april 2011 med varighet til 2023.

 

Administrasjonsbygget Marienborg