Marienborg snekker- og maleverksted

Marienborg snekker- og maleverksted er i dag et moderne kontorbygg på Marienborg industriområde.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt

Marienborg snekker- og maleverksted ble oppført i 1920, og var en gang i tiden en aktiv arbeidsplass for jernbanen i Norge. Bygget er regulert til forvaring, og følgelig skal renoveres for nye bruksområder. I dag er bygget transformert til et moderne kontorbygg med 6.000 kvm med trafikkstyringssentral og GSMR- sentral for Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Bane NOR Region Nord har også sitt hovedkontor her.

Bygget gir et unikt og spennede kontormiljø for 200 mennesker som har sin arbeidsplass her.

Marienborg før ombygging med de vernede innvendig åpne løsningene og glass fasadene:

Marienborog snekker- og maleverksted Før ombygging til kontorer. Foto Rom Eiendom ASMarienborog snekker- og maleverksted Før ombygging til kontorer. Foto Rom Eiendom AS

Ved ombyggingen har vi klart å beholde de åpne innvendige konstruksjonene synelige:

Marienborog snekker- og maleverksted. Innvendig etter ombygging, Foto Rom Eiendom ASMarienborog snekker- og maleverksted. Innvendig etter ombygging, Foto Rom Eiendom AS 

Bygget er vernet.