Marnardal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Jernbanestasjonen ligger 402,02 km fra Oslo S og 38,3 meter over havet.