Matrand stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Matrand stasjon er en jernbanestasjon på Kongsvingerbanen i Eidskog, Hedmark. Stasjonen ble åpnet som Eidsskog stasjon i 1865 da Grensebanen, ble tatt i bruk. Dagens stasjonsnavn ble tildelt før i 1913. I 1967 ble den fjernstyrt og persontrafikken ble nedlagt 23 år senere og har siden blitt brukt som krysningsspor. Stasjonen er fredet, sammen med betjentboligen fra 1869.