Meråker stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Meråker stasjon er en nedlagt stasjon på Meråkerbanen. Stasjonen ble åpnet i 1881 da Meråkerbanen sto ferdig på strekningen Trondheim-Storlien. Stasjonen er en «Mellomstasjon tredje klasse A, 110 m2» tegnet av Peter Andreas Blix. Meråker ble utsett til å være tollstasjon på norsk side, og Blix tegnet her en utvidelse med tverrstilt gavl.

Flere bilder av stasjonen