Mindemyren, Bergen - nærings- og boligbyggprosjekt

Et viktig transformasjonsområde som får miljømessig oppgradering og nye bybanestasjoner som tilrettelegger for bolig- og næringsutvikling.

Fakta om
prosjektet

Mindemyren - områdereguleringsplan

Fremdrift

2014: Ny områdereguleringsplan vedtatt
2015: Konseptvalgutredning om ny godsterminal for Bergensområdet oversendes fra Jernbaneverket til Samferdselsdepartementet
2020: Detaljreguleringsprosessen igangsettes
2021: Forventet reguleringsvedtak
2022: Mulig byggestart

Forventet ferdigstillelse: Fra 2024

Kontakt

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

På Mindemyren skal eksisterende industri- og lagerbebyggelse etter hvert omdannes til attraktive bolig- og kontorområder. Det skal åpnes en kanal langs området, og det blir flere parker og plassdannelser. Ny bybane skal legges langs dalføret før den går i tunnel gjennom Løvstakken mot Fyllingsdalen. På vår tomt blir det hovedsakelig kontor- og næringslokaler, men det skal også innpasses 100-150 leiligheter inn mot et indre parkområde.

Områdereguleringsplan ble vedtatt i 2014, og detaljreguleringer for bybane, kanal, sykkelveg, park og øvrig infrastruktur langs og på vår eiendom er vedtatt. Terminalvirksomheten ble avviklet før jul 2019. Parallelloppdrag for hele felt S11 er avholdt (vår tomt pluss to naboeiendommer), og detaljreguleringsprosess er igangsatt vinteren 2020. Forventet reguleringsvedtak i 2021. Byggestart tidligst høsten 2022, fordi Bybanen leier våre arealer til riggområde for Løvstakktunnelen fram til sommeren 2022.

 

Bilde 2