Mindemyren, Bergen - nærings- og boligbyggprosjekt

Et viktig transformasjonsområde som får miljømessig oppgradering og nye bybanestasjoner som tilrettelegger for bolig- og næringsutvikling.

Fakta om
prosjektet

Mindemyren - områdereguleringsplan

Fremdrift

2014: Ny områdereguleringsplan vedtatt
2015: Konseptvalgutredning om ny godsterminal for Bergensområdet oversendes fra Jernbaneverket til Samferdselsdepartementet.

Kontakt

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Bergen kommune har vedtatt områdereguleringsplan for Mindemyren. Her skal eksisterende industri- og lagerbebyggelse etter hvert omdannes til attraktive bolig- og kontorområder. Det skal åpnes en kanal langs området, og det blir flere parker og plassdannelser. Ny bybane skal legges langs dalføret før den går i tunnel gjennom Løvstakken mot Fyllingsdalen.

ROMs eiendom er foreløpig båndlagt som jernbaneformål/reserveterminal. Spørsmålet om framtidig hovedgodsterminal for Bergensområdet må først avklares før utbygging er aktuelt. Etter at Jernbaneverket frigir området, vil det bli igangsatt detaljreguleringsarbeid på eiendommen. Tidspunkt for mulig byggestart er derfor uavklart.

 

Bilde 2