Minnesund stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Minnesund stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Dovrebanen ved Minnesund i Eidsvoll. Stasjonen ble opprettet som Minne stasjon i 1880 da Hedmarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar ble fullført. I 1919 fikk den navnet Minnesund.

I 1965 ble stasjonen fjernstyrt uten bemanning og i 1980 ble passasjertrafikken nedlagt. 3 år senere ble også godstrafikken nedlagt og stasjonen har siden hatt status som fjernstyrt kryssningsspor.