Mo i Rana lokstall/verksted

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

I enden av Mo i Rana stasjonsområde ligger Mo i Rana lokstall. Denne er i dag i full bruk og leies av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Lokstallen ble bygget i 1942 og tegnet av NSB Arkitektkontor ved G. Hoel