Moelv stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Moelv stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjonen ligger ved Moelv sentrum i Ringsaker kommune og ble åpnet i 1894 da jernbaneforbindelsen mellom Hamar –Tretten ble fullført. Stasjonen fikk en ny og moderne stasjonsbygning i 1981 og bare nattogene og intercitytogene har opphold. Det gamle pakkhuset på Moelv stasjon er i dag et galleri.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) investerte om lag 90 millioner i modernisering og forbedring av stasjonen i 2012.