Mosby stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Iver Tønnessen Mathiesen

Eiendomssjef, Sør/Vest Send e-post

Kirsten Anna Sørheim

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Kjell Norbakk

Drifts- og vedlikeholdssjef, sør/vest Send e-post

Mosby stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1896 i forbindelse med åpningen av den smalsporede Setesdalsbanen. Til forskjell fra de øvrige stasjonene i Norge ble Mosby utstyrt med eget dameventeværelse, trolig grunnet den store trafikken av kvinner som arbeidet for Høie tekstilfabrikk.

I 1912 ble det bygd separat godshus samt gjort mindre utvidelser på stasjonsbygningen. Stasjonen ble nedlagt i 1991 og ombygd til næringslokaler, og eksteriøret er vernet.

Flere bilder av stasjonen