Mosjøen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble bygget i 1935 og ble åpnet 5. juli 1940 da Nordlandsbanen kom til Mosjøen

Mosjøen stasjon fikk i 2014 et vedlikeholds løft med nytt tak, og utbedring av fasade. Bygget skiftet da samtidig farge fra rosa til lys grå.

Stasjonsområdet består av Mosjøen stasjon, garasje og bussoverbygg. På motsatt side av sporet er Mosjøen lager (snekker/malebu), og i enden av stasjonsområdet er Mosjøen lokstall. Mosjøen godshus ble revet i 2014.

Flere bilder av stasjonen