Mysen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gry Riung

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Bjarne Breivik

Driftssjef, Øst Send e-post

Stasjonen ble åpnet i 1882 da Østfoldbanens Østre linje (Ski - Mysen - Sarpsborg) sto ferdig.

Stasjonen er et sameie bestående av både næring og boliger. Stasjonsområde ble sommeren 2014 totalfornyet med tilgjengelighet for alle. Overgangsbru over sporene bygges i 2015.