Namnå stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anita Helene Haugen

Eiendomssjef/Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Namnå stasjon er en jernbanestasjon på Solørbanen ved Namnå i Grue. Den ble åpnet som stoppested da Solørbanen ble tatt i bruk mellom Kongsvinger og Flisa i 1893. I 1923 ble stoppestedeet oppgradert til stasjon, denne var betjent til 1982. Persontrafikken ble nedlagt 1994.

Stasjonsbygningen er holdt i enkel sveitserstil, med et formspråk som er karakteristisk for Solørbanen. Her finnes etasjeskillerbåndet med rektangulære felter, i likhet med de fleste øvrige stasjonene på strekningen.

Firmaet Kunst og Design AS har tatt hele stasjonsbygningen i bruk. Her selges kunst, klær og smykker av unik design, og man serveres kaffe og deilige bakervarer. Kursvirksomhet og selskapslokaler er det også, alt i et miljø der mange av de originale innredningsdetaljene og gjenstander fra togdriften er tatt vare på og forteller den besøkende om bygningens fortid