Nationaltheatret stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anette Braathu Haaverstad

Prosjektleder/Key Account Manager Send e-post

Arne Løkke

Eiendomsforvalter, Oslo S og Nationaltheateret Send e-post

Per Øivind Bjørningstad

Eiendomsforvalter, Oslo S Send e-post

Berit Urianstad

Driftssjef, Oslo S Send e-post

Jørgen Lillehol

Regionleder Oslo S Send e-post

Nationaltheatret stasjon ble åpnet da Oslotunnelen sto ferdig i 1980. I 1999 ble stasjonen utvidet til fire spor og det ble tatt i bruk ny vestibyle med venterom. 

Vestgående tog kjøres fra sporene 1 og 2 i den gamle stasjonshallen. Østgående tog kjøres fra spor 3 og 4 i den nye stasjonshallen.

Stasjonen har tre innganger: Fra Inngang ved Nationaltheatret, fra Håkon 7. plass (hovedinngang) og inngang vest fra Henrik Ibsens gate.