Nelaug stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Einar Eikjeland

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Nelaug stasjon er en jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1910 på den opprinnelig smalsporede Treungenbanen, men samme året Sørlandsbanen stod ferdig ble Nelaug flyttet 1 km. sørover langs denne banestrekningen.

Hele lokalsamfunnet på Nelaug var bygget opp omkring togdriften ved stasjonen, og på grunn av at det ikke fantes veiforbindelse dit i årtier var stedet avhengig av togforbindelsen.