Nesbyen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Nesbyen jernbanestasjon har fire fredete hus bygget mellom 1904-1913. Husene er tegnet av arkitekt Paul Armin Due som laget typetegninger for stasjonene langs Bergensbanen. Jugendstilen preger stasjonsbygningen, privétbygningen og ildegodshuset. Godsbygningen er som vanlig i sveitserstil. Det er sjelden en jernbanestasjon samlet sett er godt bevart, men Nesbyen stasjon er et helhetlig anlegg som er lite endret. Stasjonen har også en tømmerterminal.

Stasjonsbygningen er fredet etter Kulturminneloven og er godt vedlikeholdt. Inneholder bl.a. en helt ny leilighet i 2. etasje og et stort venterom og wc i 1. etasje.

Stasjonen ligger i Nes kommune.