Nisterud holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Nisterud holdeplass ble åpnet som stasjon i 1919, og er enkelt utstyrt med grusdekke på plattformen.