Nodeland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

Nodeland stasjon er en jernbanestasjon ved Sørlandsbanen. Den ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi. Stasjonen er ubemannet og tog stopper kun ved behov.