Norefjord stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Pia Malene K. Eide (permisjon)

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Joakim Viggen Andersen

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Einar Bertel Røstgård

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet sør Send e-post

Norefjord stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen. Ekspedisjonsbygningen ble oppført i 1925 etter tegninger av NSB Arkitektkontor og ble åpnet som stoppested betjent kun for reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banen. Norefjord fikk for øvrig ny status som stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 15. juni 1937.

Norefjord hadde status som stasjon frem til 1. november 1970 da den ble omklassifisert til holdeplass og som et ubetjent tidligere ekspedisjonssted. All trafikk ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen mellom Rollag stasjon og Rødberg stasjon ved årsskiftet 1988/1989, noe som førte til en nedleggelse av stoppestedet. Norefjord stasjon ligger 178,18 kilometer fra Oslo S og omlag 279 meter over havet.