NSB Kompetansesenter

NSB Kompetansesenter på Sundland i Drammen - et topp moderne næringsbygg i A-klassen.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Tone Mjølnerød

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom) var først ute med å ferdigstille et bygg i energiklasse A. NSB Kompetansesenteret har ansvaret for opplæring av alle konduktører og lokomotivførere i NSB, og tar i bruk moderne opplæring med blant annet togsimulatorer og togvogn i full størrelse.

Miljøfokus
NSB har et betydelig fokus på miljø, og hadde et sterkt ønske om et bygg som tilfredsstiller de strengeste kravene i bransjen. Det har derfor helt fra starten vært sterk fokus på miljø- og energiriktig bygging, og det nye bygget innfrir myndighetenes strengeste krav til energimerking. Bygget har et reelt energiforbruk på under 70 kWh per kvadratmeter per år. Det betyr reduserte energikostnader på 1,25 millioner kroner i året. Merutgiftene ved byggingen på 1000 kroner per kvadratmeter spares dermed inn på seks år.

Kompetansesenter er ikke bare energieffektiv, det er også tenkt miljø i et større perspektiv. Det ble benyttet et eget ECO-analyseverktøy for finne miljømessig akseptable produkter, i tillegg engasjert en miljøkoordinator fra Grønn Byggallianse som godkjente alle materialene som er brukt.

Energieffektivt
Kompetansesenteret har en avansert utstyrspark i form av simulatorer og deskstasjoner. Den varmen dette utstyret avgir er tilstrekkelig for oppvarming av lokalene det meste av året og gjør at det knapt brukes energi til oppvarming alene. Bygget har automatisert styring av lys, luft og varme og det vil ikke brukes energi på å lyse opp lokaler som ikke er i bruk. All belysning og utstyr er lavenergiutstyr.

For å kjøle bygget i den varme årstiden består bygget av kraftige betongkonstruksjoner som svaler lokalene om dagen ved hjelp av den nattekulden som er lagret i veggene. Det er også installert en varmepumpe med høy virkningsgrad som kjøler bygget ytterligere. Sammen med et avansert solavskjermingssystem, som blender for solen samtidig som nødvendig dagslys slippes inn, gjør det at inneklimaet i bygget blir svært godt, også om sommeren.

Utsmykning av kompetansesenteret
Kompetansesenteret er utsmykket med syv kunstverk fra fem norske samtidskunstnere. Kunsten er plassert i fellesarealer, og er i samsvarer med arkitektens fargekonsept. Hensikten er at de skal oppfattes som utfordrende, stimulerende og uvante for de som bruker kompetansesenteret.

Les mer om NSB kompetanse- og simulatorsenter i denne brosjyren:  Brosjyre NSB kompetansesenter.pdf