Nydalen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Nydalen holdeplass ble opprettet i 1946. Holdeplassen ligger i umiddelbar nærhet til Nydalen næringsområde med flere store arbeidsplasser.

I desember 2009 ble nye Nydalen holdplass tatt i bruk. Den ligger litt sør for den gamle holdeplassen.