Nye Oslo S

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventer man at så mange som 100 millioner mennesker være innom Oslo S i løpet av ett år.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2015: KLP, Ruter og ROM (nå Bane NOR Eiendom) har arbeidet med en felles konsekvensutredning for hele Oslo S området.

Kontakt

Per Atle Tufte

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Oslo S er Norges viktigste knutepunkt og det største og viktigste navet i kollektiv-Norge. Både i dag og i fremtiden. Samtidig som stasjonen er i full drift, planlegger Bane NOR Eiendom en ny Oslo S som vil bli Norges desidert største stasjon for både tog og all annen kollektivtrafikk.

Pr i dag er 150 000 personer innom stasjonsområdet hver dag, og prognoser tilsier at tallet vil vokse kraftig i årene som kommer. Oslo S er storbyen satt på spissen, mangfoldig og travel.

Når nye Oslo S står klar vil man ha en funksjonell stasjon med fremtidsrettede og fleksible løsninger. Nye Oslo S vil bli en viktig del av bydelsutviklingen i Bjørvika og Barcode hvor Bane NOR Eiendom er en av utviklerne via selskapet OSU AS. 

Bane NOR skal de neste årene utvikle Oslo S, blant annet ved å forbedre kollektivknutepunktet og tilrettelegge for flere reisende gjennom eiendomsutvikling og bedret service for de reisende. Prosjektet tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S» utarbeidet av Space Group i 2008, med tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhusprosjektet «Fjordporten Oslo S».

Stasjons- og høyhusprosjektet "Fjordporten Oslo S"

«Fjordporten Oslo S» vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass. Et viktig mål med konkurransen for «Fjordporten Oslo S» var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig var det viktig at prosjektet blir en velfungerende del av stasjonen.

Les mer om Fjordporten.  

Østbanebygget og Østbanehallen

Østbanebygget ble i 2012 bygget om til Comfort Hotel Grand Central og i 2015 var ombyggingen av Østbanehallen, med nye restauranter og butikker, ferdig. Byggene er verneverdige.

Diverse presseoppslag om hotellet:

- Den største opplevelsen noensinne

Et av Norges heftigste hoteller

Klipper snora på Østbanen

Omtale fra presse i utlandet

Som en av fem byer i verden har Oslo fått heder av det anerkjente design- og arkitekturmagasinet Wallpaper* i Wallpaper* Design Awards 2011. Rio de Janeiro, Chicago, Hong Kong og Johannesburg var de fire andre. Wallpaper* fremhever blant annet designet og planene for det nye Oslo S.
Les mer om "Oslo på design- tapetet" her.

Animasjonsfilm av hvordan Nye Oslo S kan bli seende ut: