Nye Oslo S

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventer man at så mange som 100 millioner mennesker være innom Oslo S i løpet av ett år.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2015: KLP, Ruter og ROM (nå Bane NOR Eiendom) har arbeidet med en felles konsekvensutredning for hele Oslo S området.

Kontakt

Per Atle Tufte

Prosjektdirektør

Kart

map

Oslo S er Norges travleste kollektivknutepunkt. Hver dag er mer enn 100.000 togreisende innom Oslo S, og antall reisende vil trolig dobles de neste 15 årene. De neste årene skal vi utvikle Oslo S til et mer fremtidsrettet og attraktivt stasjonsanlegg med høyere arkitektonisk kvalitet, universell utforming, tilstrekkelig plass for de reisende, bedre servicetilbud og god tilgjengelig fra byen rundt.

Stasjonsbygget skal utvikles ved transformasjon av dagens bygg, blant annet med bedre innganger fra gatenivå, større åpenhet i stasjonshallen og fornyet arkitektonisk uttrykk. Dagens flytogterminal erstattes med stasjons- og høyhusprosjektet «Nordisk lys» som vil få stasjonsarealer i de to nederste etasjene, og for øvrig hotell, konferansefasiliteter, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser. Stasjonen vil møte byen med nye inngangsfasader fra alle kanter, og vil få en mer attraktiv og fremtredende rolle i bybildet som en del av kollektivknutepunktet. 

Prosjektet vil totalt sett støtte opp om Oslo som klimavennlig by ved å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og ved å konsentrere byutvikling i knutepunktet. Vi vil gjennomføre stasjonsutviklingen i samarbeid med Bane NOR SF, og prosjektet blir en kombinasjon av utvikling av offentlige stasjonsarealer og kommersiell eiendomsutvikling. Det er derfor foreslått at utvikling av Oslo S tas inn i Nasjonal Transportplan 2022-33.

Når nye Oslo S står klar vil man ha en funksjonell stasjon med fremtidsrettede og fleksible løsninger. Nye Oslo S vil bli en viktig del av bydelsutviklingen i Bjørvika og Barcode hvor Bane NOR Eiendom er en av utviklerne via selskapet OSU AS. 

Prosjektet tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S» utarbeidet av Space Group i 2008, med tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhusprosjektet «Fjordporten Oslo S».

Stasjons- og høyhusprosjektet "Fjordporten Oslo S"

«Fjordporten Oslo S» vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass. Et viktig mål med konkurransen for «Fjordporten Oslo S» var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig var det viktig at prosjektet blir en velfungerende del av stasjonen.

Les mer om Fjordporten.  

Østbanebygget og Østbanehallen

Østbanebygget ble i 2012 bygget om til Comfort Hotel Grand Central og i 2015 var ombyggingen av Østbanehallen, med nye restauranter og butikker, ferdig. Byggene er verneverdige.

Diverse presseoppslag om hotellet:

- Den største opplevelsen noensinne

Et av Norges heftigste hoteller

Klipper snora på Østbanen

Omtale fra presse i utlandet

Som en av fem byer i verden har Oslo fått heder av det anerkjente design- og arkitekturmagasinet Wallpaper* i Wallpaper* Design Awards 2011. Rio de Janeiro, Chicago, Hong Kong og Johannesburg var de fire andre. Wallpaper* fremhever blant annet designet og planene for det nye Oslo S.
Les mer om "Oslo på design- tapetet" her.

Animasjonsfilm av hvordan Nye Oslo S kan bli seende ut: