Nygard stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Nygard stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Gjøvikbanen ved Nygard i Gjøvik kommune i Oppland fylke. Stasjonen ble opprettet som et stoppested betjent kun for reisende og gods ved Gjøvikbanens åpning i 1902. I 1914 ble Nygard oppgradert som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods.

Statusen som stasjon varte helt til 1985, da Nygard ble nedgradert til et ubetjent stoppested. Den 11. juni 2006 sluttet togene på Gjøvikbanen å stoppe ved Nygard for å kutte ned på den totale reisetiden mellom Oslo og Gjøvik.