Nyhavna

Nyhavna - ny urban bydel i Trondheim.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Dag Haugdal

Prosjektsjef, Trondheim Send e-post

Kart

map

Nyhavna inngår som et av de viktigste byutviklingsområdene i Trondheim med potensiale for en bymessig utforming med høy kollektivtilgjengelighet og nærhet til Midtbyen. Intensjonen er at en omdanning av Nyhavna vil styrke Trondheim som en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig.

Planområdet på ca. 350 daa er i dag et industri- og næringsområde med aktiv havnevirksomhet. Nyhavna kan betraktes som et overgangsområde mellom det grønne friområdet på Ladehalvøya, transformasjonsområdene Lilleby/Ladalen og senterstrukturen på Nedre Elvehavn.  

Kommunedelplanens overordnede grep legger opp til en kvartalsstruktur og byggehøyde på 5-7 etasjer. Det åpnes for en noe høyere bebyggelse ytterst på Transittkaia og ved Lademoen stasjon. Planen tillater etablering av besøksintensiv virksomhet som kontor, forretning, tjenesteyting, bolig, kultur og servicefunksjoner.

 

 

 

Nyhavna