Ogna stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Ogna stasjon ligger på Jærbanen i Hå Kommune og ble åpnet i 1878. I stasjonsbygget i dag er det næringslokaler i 1. etasje, samt en leilighet i 2. etasje.

Visste du at der stasjonen ligger idag var lå det et idyllisk pensjonat?