Oklungen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Stasjonen er nedlagt
Den 136 år gamle jernbanen mellom Farriseidet og Eidanger er lagt ned og blir erstattet av et moderne dobbeltspor som åpner for trafikk 24. september 2018.

Oklungen stasjon ble åpnet i 1882 da Vestfoldbanen var fullført fram til Skien.

Det bygges for tiden ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn, og 7. august 2018 ble Oklungen stasjon lagt ned.