Oppdal godshus

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Eiendommen ligger i randsonen av Oppdal sentrum. På samme område ligger Oppdal skysstasjon, Oppdal turistkontor, Oppdal stasjon, Oppdal taxi m.m.

Pakkhuset er en lagerbygning på 538 kvm. beliggende på Oppdal stasjonsområde rett nord for stasjonsbygningen. Pakkhuset ble i sin tid bygd som lager/ godshus, og ble opprinnelig benyttet som lager og håndtering av jernbanegods.

Flere bilder av godshuset