Stasjons- og høyhusprosjektet Nordisk lys

Oslo S klargjøres for fremtiden og skal videreutvikles som Norges viktigste kollektivknutepunkt

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Ellen Haug

Prosjektsjef Send e-post

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Oslo S er Norges travleste knutepunkt. Prognosene viser at antall togreisende på Oslo S nesten vil dobles innen 2035, og stasjonen må utvikles for å ta imot økningen.

Stasjons- og høyhusprosjektet Nordisk lys
Bane NOR Eiendom arbeider med planer for utvikling av Oslo S, blant annet med et stasjons- og høyhusprosjekt som skal erstatte dagens flytogterminal. Et team ledet av Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F. Møller Architects vant i januar 2018 plan- og designkonkurransen med prosjektet Nordisk lys. 24. august signerte vi en avtale med Reiulf Ramstad Arkitekter om å utvikle "Nordisk Lys" videre. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide en reguleringsplan for prosjektet.

Bane NOR Eiendom vil gjennomføre stasjonsutviklingen i samarbeid med andre divisjoner i Bane NOR.

Optimal arealutnyttelse 
Høyhuset omfatter hotell, konferansefasiliteter, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser. Samlet utbyggingsareal blir cirka 40.000 kvadratmeter og prosjektet kan stå ferdig i 2024.

Les omtale av prosjektet i TU.no 25. august 2018 her.