Oteråga stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Oteråga stasjon ble bygd i 1957 og åpnet i 1962 da Nordlandsbanen ble forlenget til Bodø.

Stasjonen har togstopp etter forlengelse av krysningspor, samt opprettelse av plattformer med tilhørende fasiliteter. 

Stasjonen ligger mellom Fauske og Bodø, 704 km fra Trondheim. Opprinnelig var den bygget som en stasjonsbygning med leilighet i 2. etg. 1. etg ble ombygget til leilighet i 1962. Godshuset er et tilbygg. I dag er store deler av stasjonen avstengt og resten er utleid til jernbaneformål.