Otta lokstall

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Anita Helene Haugen

Eiendomssjef/Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Ved Otta stasjon var det store lokomotivstaller. Den gang Dovrebanen ble drevet med damplokomotiv måtte disse byttes ved Otta, de trengte vedlikehold etter 25–30 mil fra Oslo eller Trondheim. Tilsvarende var det ved Ål stasjon på Bergensbanen. Lokstallen sto ferdig i 1920, året før Dovrebanen ble fullført. Det var en såkalt ringstall, bygd som en del av en sirkel rundt svingskiva, og med plass til seks lokomotiver. I lokstallen hadde pusserne en hard jobb. Her ble "lokene" feiet, pusset, smurt og fyrt opp - klare til å rulle ut på svingskiva, for så å gjøre jobben sin. Men først måtte "loket" innom både vanntårnet og kullageret nord for lokstallen. Pusserne utgjorde en god del av arbeidstyrken ved Otta stasjon.

Arkitekten på lokstallen var P.Trane. I 1948 fikk lokstallen et tilbygg med velferdsrom og kontorer. Lokstallen ble i 2014/2015 (ferdigstilt 2015) ombygget og fikk utvidete kontorarealet og nye garderobefasiliteter.

Flere bilder av lokstallen