Ottestad stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Ottestad stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Dovrebanen ved Ottestad i Stange kommune i Hedmark fylke. Stasjonen ble opprettet i 1880 etter at jernbaneforbindelsen mellom Eidsvoll – Hamar ble fullført samme år. I 1965 ble stasjonen fjernstyrt uten bemanning og i 1983 ble stasjonen nedlagt.

Ottestad stasjon ligger 185,7 moh. og ligger 119,25 km fra Oslo S. Storgården Ringnes ligger forøvrig tre kilometer vest for stasjonen.