Paradis, Stavanger

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljplan førstegangsbehandlet august 2014. Forventet 2. gansbehandling høsten 2015. Aktuell byggestart på de første del felt i 2018. Det antas å ta ca. 10 år fra oppstart til ferdigstillelse på et såpass omfattende byutviklingsprosjekt.

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

Paradisområdet er et knutepunkt med umiddelbar nærhet til Paradis stasjon, og utviklingen her skal bidra til at enda flere reiser kollektivt. Området skal bebygges som et konsentrert boligområde, og som et næringsområde med høy utnyttelse og tydelig identitet. Paradis skal være et godt sted å bo og arbeide, og utbyggingen skal bidra til et helhetlig grep for området. Det er derfor stort fokus på tilgjengelighet, grøntstruktur samt forbindelser til de omkringliggende områdene, bydelene Hillevåg, Storhaug og Eiganes-Våland. Paradis er et av få sentrale store utbyggingsområder i sentrale Stavanger, og områdets størrelse tilsier gjennomføringer i flere trinn der:

  • Prosjektets unike beliggenhet i sjøkanten, tett på byen utnyttes
  • Prosjektet fremstår som et område med moderne og fremtidsrettede kontorbygg og boliger tilrettelagt for inntil 3000 arbeidsplasser og 450 boliger
  • Prosjektets utforming skal gi særpreg og identitet til sted og omgivelser
  • Prosjektet legger til rette for økt tilgjengelighet og integreres med en tydelig offentlig
  • Prosjektet skal utfordre høyder og arealpotensialer i foreliggende planer
  • Prosjektet skal gi tydelige løsninger på adkomst, logistikk og håndtering av tomteforhold
  • Prosjektet skal vektlegge bærekraftige løsninger.

Alle illustrasjoner: Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS