Porsgrunn stasjonsområde

Porsgrunn stasjon, regionens viktigste kollektivknutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2002: Vedtatt reguleringsplan for Kammerherreløkka inkludert eksisterende stasjonsområde
2016: Mulig byggestart for Kammerherreløkka
2018.: Mulig byggestart for eksisterende stasjonsområde
2015: Vedtatt kommuneplan for hele utbyggingsområde
2016: Oppstart områderegulering

Kontakt

Svein Ellingsen

Prosjektsjef, Skien Send e-post

Kart

map

Porsgrunn er i ferd med å bli regionens viktigste kollektivknutepunkt. Dobbeltspor er under bygging fra Larvik til Porsgrunn. Dobbeltsporet står ferdig 2018 og forkorter reisetiden til Larvik og Oslo med 20 minutter. Med ferdig utbygg IC-triangel, kan reisetiden til Oslo komme ned mot 1 time og 30 minutter. Torp flyplass blir liggende en drøy halvtime unna.

KVU for Grenlandsbanen er under utarbeidelse. Grenlandsbanen vil koble Vestfoldbanen og sørlandsbanen sammen med tilkoblingspunkt i Porsgrunn. Når det skjer, blir Porsgrunn det naturlige etableringsstedet mellom Oslo og Kristiansand for virksomheter som ønsker å dekke denne regionen. Jernbaneverkets vurderinger av samlet utviklingspotensiale er mer enn 90.000 kvm.

Kammerherreløkka
Kammerherreløkka er i dag etablert som kollektivknutepunkt for togtrafikk på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Bratsbergbanen knytter Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen over Nordagutu. På Kammerherreløkka stopper ekspressbusser og lokalbusser, i sentrum og med gangavstand til Campus Kjølnes der Høgskolen Sør Øst er etablert. Det er kort kjørevei til E18 der det nå er åpnet ny firefelts motorveg mot Larvik.

På Kammerherreløkka er der ferdig regulert ny bebyggelse over bakken og under bakken. Utviklingsarealet på selve Kammerherreløkka eier Bane NOR Eiendom sammen med R8 Holding AS. Utviklingseiendommen ved eksiterende stasjonsbygg eies av Bane NOR Eiendom alene.

C.E. Berg Hansens gate 11
C.E. Berg Hansens gate 11 eier Bane NOR Eiendom sammen med Porsgrunn Utvikling AS. Dette er en transformasjonseiendom med umiddelbar beliggenhet inntil framtidig ny Porsgrunn stasjon.

Lilleelva Parkering
Lilleelva Parkering eier Bane NOR Eiendom sammen med Porsgrunn Utvikling. Selskapet eier og leier ut ca 120 parkeringsplasser på området.

Samarbeidspartner
Kammerherreløkka: R8 Holding AS
C.E. Berg-Hansens gate 11 AS 
Lilleelva Parkering: Porsgrunn Utvikling AS 

Areal

Tomteareal:

Kammerherreløkka 3.000 kvm
Porsgrunn stasjon 6.000 kvm
C.E. Berg Hansens vei 11-14.000 kvm
Lilleelva Parkering 3.300 kvm

Utviklingspotensial:

Kammerherreløkka 8.000 kvm over bakken og 3.000 kvm under bakken
Porsgrunn stasjon 6.000 kvm over bakken og 1.800 kvm under bakken
C.E. Berg Hansens vei 20.000 – 30.000 kvm
 

Utviklingsområdet i Porsgrunn