Presentasjon av ledergruppen

Petter Eiken

Administrerende direktør

Petter Eiken har vært ansatt som administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 2014. Før han kom til ROM Eiendom var Eiken Executive Vice President i Skanska AB, adm. direktør i Skanska Norge AS og viseadm. direktør i Veidekke AS. Eiken er utdannet sivilingeniør Bygg ved NTH. Fødselsår: 1955

Morten Austestad

Direktør Prosjekter

Morten Austestad har vært ansatt som direktør Prosjekter i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 2011, og hadde den samme stillingen også i perioden 2006–2008.. Han har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.  Austestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Fødselsår: 1972.

Jan-Tore Iversen

Direktør Verksteder

Jan-Tore Iversen har vært ansatt som direktør Verksteder i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 1. mai 2016.. Før han kom til ROM var Iversen Production Manager i SAS teknisk, Workshop Manager i ST Aerospace Solutions og verksteds-direktør i Mantena.  Iversen har flyteknisk bakgrunn. Fødselsår: 1968.

Knut Øivind Ruud Johansen

Direktør Stasjoner

Knut Øivind Ruud Johansen har hatt stillingen som direktør Stasjoner i Bane NOR Eiendom AS (tidl. Rom Eiendom AS) siden 1. januar 2017. Han har vært ansatt i selskapet siden desember 2005 og har tidligere vært eiendomssjef og regiondirektør. Før han kom til ROM Eiendom jobbet Johansen som forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skadeforsikring.  Johansen har bakgrunn fra forsvaret og er utdannet eiendomsøkonom. Fødselsår: 1962.

Morten Stray Floberghagen

Direktør Jernbaneeiendom

Morten Stray Floberghagen har hatt stillingen som direktør Jernbaneeiendom i Bane NOR Eiendom AS (tidl. Rom Eiendom AS) siden januar 2017 og kom da fra stillingen som direktør Verkstedutvikling. Han ble ansatt som eiendomssjef i selskapet i 2010. Før han kom til ROM Eiendom drev Floberghagen sitt eget eiendomsmeglerselskap og hadde diverse styreverv.  Floberghagen har studert eiendomsjuss og økonomi ved BI. Fødselsår: 1973.

Marianne Aasen

Direktør Konsept og plan

Marianne Aasen har vært ansatt som direktør Konsept og plan i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 1. januar 2017. Hun har lang erfaring fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av offentlig eiendom. Før hun kom til Bane NOR Eiendom jobbet Aasen i Longyearbyen og hadde der ansvar for all teknisk infrastruktur. Før det var hun eiendomsdirektør i Undervisningsbygg Oslo KF. Hun er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom. Fødselsår: 1967.

Jørn Seljelid

Direktør Forretningsutvikling

Jørn Seljelid har hatt stillingen som direktør Strategi og forretningsutvikling i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 1. november 2017. Han ble ansatt i ROM Eiendom AS 1. mai 2006 som direktør Økonomi og finans.. Før han kom til ROM Eiendom var Seljelid konsulent/kontorsjef i Vegdirektoratet, økonomisjef i Eiendomsselskapet Aker Brygge, finansdirektør i Plast ASA og økonomi-/finansdirektør i Briksdalen Eiendom.  Seljelid er utdannet siviløkonom fra BI 1982. Fødselsår: 1959.

Kirsti B. Ward

Direktør Eiendomsfaglig stab

Kirsti B. Ward har vært ansatt som direktør Eiendomsfaglig stab i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 1. januar 2017. Før hun kom til ROM Eiendom jobbet hun som advokat i ulike stillinger i Jernbaneverket. Hun har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsvirksomhet og eiendomsrelatert juss.  Ward er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har advokatbevilling. Fødselsår: 1966.

Kristin Paus

Direktør Kommunikasjon

Kristin Paus har vært ansatt som direktør Kommunikasjon i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS) siden 1. mars 2016. Hun har lang kommunikasjonsfaglig erfaring, og har blant annet vært kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, informasjonssjef i Postbanken/DNB og informasjonssjef i Telenor.  Paus er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole i Bergen. Fødselsår: 1968.

Espen Wikerholmen

Økonomisjef

Espen Wikerholmen har hatt stillingen som økonomisjef i Bane NOR Eiendom siden 1. april 2018. Før dette jobbet han i konsernets sentrale økonomistab. Han ble ansatt i Bane NOR våren 2017. Wikerholmen har blant annet 12 års erfaring fra maritim virksomhet som økonomidirektør i Wilhelmsen Technical Solutions og Group Controller i Wilh.  Wilhelmsen ASA. Han er utdannet diplomøkonom fra BI. Fødselsår: 1971.

Anette Palm Vesterkjær

HR-sjef

Anette Palm Vesterkjær har hatt stillingen som HR-sjef i Bane NOR Eiendom AS siden 1. april 2018. Hun ble ansatt i selskapet 1. juni 2017. Før hun kom til Bane NOR Eiendom, var hun seniorrådgiver HR i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR. Hun har erfaring fra flere leder- og organisasjonsutviklingsprogrammer og som rådgiver for ledere innenfor HR-feltet. Vesterkjær er utdannet Master of Science i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1982