Presentasjon av styret i Bane NOR Eiendom AS

Gorm Frimannslund

Styreleder

Gorm Frimannslund har vært styreleder i Bane NOR Eiendom AS siden mai 2017. Han er til daglig konsernsjef i Bane NOR. Før han ble konsernsjef var Frimannslund direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket. Han har også hatt flere ledende stillinger i SAS.

Frimannslund har utdanning innen transportfag, økonomi og ledelse, fra hhv. Møre og Romsdal Distriktshøyskole, Handelshøyskolen BI og Templeton College Oxford. Fødselsår: 1962

Helga Nes

Styremedlem

Helga Nes har sittet i styret i Bane NOR Eiendom siden mai 2017. Hun er til daglig utbyggingsdirektør i Bane NOR. Før hun kom til Bane NOR hadde Nes flere ledende stillinger i Statoil. Hun har også erfaring fra Norsk Hydro.

Nes er utdannet Cand. Real (M Sc) Organisk kjemi ved Universitetet i Trondheim og har en MBA i Strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1956

Hans Kristian Voldstad

Styremedlem

Hans Kristian Voldstad har sittet i styret i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS’) siden 2004. Han er eiendomsutvikler og -investor og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom AS som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad var tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA. I tillegg til vervet i Bane NOR Eiendom AS har Voldstad styreverv i egne selskaper og i Schage Eiendom AS. Han har også verv innen idrett og politikk.

Voldstad er utdannet siviløkonom ved NHH. Fødselsår: 1958.

Ida Helliesen

Styremedlem

Ida Helliesen har sittet i styret i Bane NOR Eiendom AS siden september 2017. Hun er i dag rådgiver og har flere styreverv, bla. i Skagerak Energi, NORTEK AS og Aker Kværner Holding. Helliesen er også regjeringsoppnevnt medlem av Økonomisk Råd for den grønlandske regjering. Helliesen har erfaring som finansdirektør i Hydro, CFO og stabssjef i Hydros gjødselvirksomhet (nå Yara), kommersiell leder av Hydro kraftdivisjon og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

Hun har tidligere hatt styreverv i Norges Bank, Aker Solutions, Entra Eiendom, Storebrand Bank, Statistisk Sentralbyrå og Naturkraft (styreleder) og har også vært leder for revisjonsutvalg i Norges Bank og Aker Solutions og medlem av Finansdepartementets Strategiråd for Petroleumsfondet.

Helliesen er utdannet siviløkonom ved NHH. Fødselsår: 1947