Proffen Hageby

Nytt boligområde med gode friområder og kort vei til Drammen sentrum

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Margrethe Lindbæk

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Bane NOR Eiendom eier et område på 280 mål på Sundland i Drammen, med tilknytning til Gulskogen stasjon og kort vei til Drammen sentrum. Området representerer et viktig transformasjons- og fortettingsområde i fremtidig utvikling av Drammen.

Boligprosjektet Proffen Hageby er det første prosjektet, og vil omfatte omtrent 300 boligenheter fordelt på moderne rekkehus og leiligheter i små blokker. Det vil være tilgang til romslige friområder og sammenhengende gang- og sykkelvei både til Drammen sentrum og Gulskogen stasjon.

1. byggetrinn omfatter 24 rekkehus og 16 leiligheter. Boligene er i salg.

Les mer om boligprosjektet her proffenhageby.no