Reitan stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Vibeke Stav

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Reitan stasjon ligger i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag, 432,30 km fra Oslo S. Fylkesvei 573 ender for øvrig ved stasjonen. Stasjonen ble opprettet som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1877 samtidig som åpningen av Rørosbanen.

I 1988 fikk Reitan status som et ubetjent tidligere ekspedisjonssted, men allerede i 1990 ble Reitan oppdatert til en holdeplass med lastespor, noe den også er per dags dato.

I 1904 ble det opprettet en taubane fra Kjøli gruve ned til en silo på stasjonen for videretransport av kis. Gruvedriften opphørte i 1941 og taubanen ble demontert etter dette. Taubanen ble for øvrig bygget av Pohlig A.G. og var 14 770 meter lang med en høydeforskjell på 541 meter mellom hver ende. På slutten av 1950-tallet ble det montert en traverskran på stasjonsområdet til lossing av tyngre deler til kraftverksutbyggingen i Tydal, men denne ble demontert og fjernet i 2001.