Rena stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Vibeke Stav

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Stasjonen åpnet 23. oktober 1871 da jernbaneforbindelsen mellom Hamar – Grundset ble forlenget. Stasjonsbygningen ble flyttet fra den tidligere endestasjonen Grundset til Rena og samtidig påbygget. Rena var endestasjon for Rørosbanen fram til 1875, da banen sto ferdig til Koppang.

Stasjonen ligger ved tettstedet Rena i Åmot kommune, 32 kilometer nord for Elverum og 56 kilometer sør for Koppang. Fra Rena stasjon til Oslo S er det 190,38 km. Rena er et tettsted og administrasjonssenter i Åmot kommune i Østerdalen i Hedmark. Tettstedet har 2 182 innbyggere pr 1. januar 2014. Rena ble grunnlagt i 1871 og var opprinnelig en stasjonsby i forbindelse med Rørosbanen. Åmot kirke fra 1902 ligger i sentrum og er stedets fremste turistattraksjon. Kirken er i tømmer og tegnet av arkitekt Henrik Bull.

I 1998 ble publikumsområdene på stasjonen opprustet, og det ble opprettet en felles skysstasjon for tog og buss. Stasjonen er i dag ubetjent, og alle billetter må kjøpes på toget. Venterommet er tilgjengelig. I 2.etg er det to fine leiligheter.

På stasjonsområdet ligger også Rena Godshus som i dag er utleid til næringsformål.

Rena hadde tidligere en omfattende godstrafikk av tømmer og papir fra Rena Kartonfabrikk, men omfanget er i dag minimalt. Stasjonens skiftetraktor ble inndratt på 1990-tallet, traktorens vognhall benyttes av Bane NOR. 

Visste du at stasjonen var planlagt under navnet Aamot, men fordi det også fantes en Åmot stasjon på Randfjordbanen ble navnene Moene etter gården ved kriken og Rena etter elva vurdert og sistnevnte valgt.

 

Flere bilder av stasjonen