Rødberg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Pia Malene K. Eide (permisjon)

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Joakim Viggen Andersen

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Einar Bertel Røstgård

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet sør Send e-post

Rødberg er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen. Den var endestasjon for banen og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banestrekningen. Ekspedisjonsbygningen var opprinnelig en forretningsgård for Nore kraftanlegg, et anlegg som også var grunnlaget for at banen ble bygget i første omgang.

All trafikk ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen mellom Rollag stasjon og nordover mot endestasjonen Rødberg stasjon ved årsskiftet 1988/1989, noe som førte til en nedleggelse av stasjonen. På stasjonsområdet finnes for øvrig også en lokstall og svingskive.

Uthuset på Rødberg stasjon er utleid til et lokal bryggeri.