Rognes holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Jan Arild Sivertsgård

Vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Rognes holdeplass ble åpnet som stasjon i 1876, ett år før hele Rørosbanen sto ferdig. Stasjonen lå tidligere noe lenger nord. 20. november 2009 ble det åpnet en ny holdeplass på Rognes, rett nord for den gamle.